Reiki Bor - Kerkpad 3, 7491 GD  Delden (Gem. Hof van Twente)

Reiki  Cursussen  -  Reiki Behandelingen  -   Reiki Verdieping

wat is reiki

Wat is Reiki?

Reiki is levensenergie. Het is niet zomaar levensenergie. Er is iets mee gebeurd.

Het is levensenergie die is verfijnd en de hoogste graad van lichtheid in zich draagt die de mens kan bevatten en uitstralen.

Het is levensenergie die is getransformeerd door ons innerlijk bewustzijn van de absolute eenheid van het leven.


Leven is energie in beweging

In het gewone dagelijkse leven is er een voortdurende uitwisseling van energie.

We leven, we bewegen, we denken, we eten, we verteren ons voedsel, we communiceren met anderen. Alles wat we doen is een voortdurende beweging van energie. We hebben energie, we verbruiken energie, we nemen nieuwe energie tot ons, we geven energie.


Reiki is getransformeerde levensenergie

Wanneer we de levensenergie die we tot onze beschikking hebben verfijnen door het vrij te maken van al onze blokkades kunnen we spreken van Reiki.


Reiki Goddelijke energie Heilige Geest Christusbewustzijn Verlichting

In de westerse wereld noemen we Reiki Goddelijke energie, of de werking van de Heilige geest of Christusbewustzijn energie of verlichting.

Eigenlijk is alle energie Goddelijke energie, Universele energie, of hoe we het maar willen noemen. Wij kunnen niet zonder deze energie leven, maar als we deze energie in ons persoonlijke leven gebruiken, alleen al door ons leven te leven, dan wordt het persoonlijke energie, deze energie is gekleurd door onze persoonlijkheid, met alles wat er op en aan zit.


Spirituele ontwikkeling helpt ons om onze persoonlijke energie om te zetten in de pure energie die de Eenheid van het Goddelijk bewustzijn in zich draagt. Voor mij is dit Goddelijk bewustzijn de Bron en de Essentie van al het leven.


Reiki is energie die bewustzijn van de eenheid in zich draagt

Reiki is een erg krachtige energie juist omdat het het bewustzijn van de eenheid van het leven in zich draagt. Het is de Goddelijke Natuur die op zachtaardige maar krachtige manier aanzet tot heelheid en daarmee genezing op het hoogste niveau kan brengen.


Reiki is van iedereen

Alle mensen dragen Reiki energie met zich mee. Sommigen van ons blokkeren het door onze levenshouding en ervaring. Anderen stralen het uit, zelfs als ze pijn hebben en allerlei hindernissen ervaren in het leven.


Voordeel Reikicursus

Het voordeel van een Reikicursus is dat het ons open maakt voor de Reiki die we al bij ons dragen en ons verder kan helpen om onze persoonlijke energie te zuiveren en om tot een hoger bewustzijn te komen zodat we een nog groter kanaal voor de stroom van Reiki en haar uitwerking kunnen zijn.


Reiki was er altijd al maar nu worden we ons ervan bewust zodat we er ook bewust mee kunnen werken.


Het Japanse Reiki teken

Het Japanse Reiki teken kan op verschillende manieren vertaald worden, bijvoorbeeld als Oer-potentie, Universele-energie, licht- energie, Zonne-energie, spirituele-energie of zuivere levens-energie. Reiki is een andere naam voor de energie van waaruit alles wordt gevormd en is een directe zuivere uiting van de Essentie. Die energie is altijd en overal aanwezig en beschikbaar.