Reiki Bor - Kerkpad 3, 7491 GD  Delden (Gem. Hof van Twente)

Reiki  Cursussen  -  Reiki Behandelingen  -   Reiki Verdieping

reiki leefregels


Reiki Leefregels


Shoufuku no hihoo

Manbyo no ley-yaku

Kyo dake wa

Okulu-na

Shinpai suna

Kansha shite

Gyo-o hage me

Hito ni shinsetsu ni

                                                                                                  

De geheime manier om gelukkig te worden

De spirituele oplossing voor alle ziekten van lichaam en geest


Iedere dag opnieuw

Maak je niet kwaad

Maak je geen zorgen

Wees dankbaar       

Vervul je plichten

Behandel anderen met liefde en respectAsa yuu gassho shite kokoro ni neji kuchi ni tonaeyo

Zit in de ochtend en avond ontspannen en met rechte rug en herhaal deze regels hardop en vanuit je hart


Shin shin kaizen, Usui Reiki Ryoho

Chosso Usui Mikao

     


Iedere dag opnieuw

Deze zin spoort ons aan om in het 'hier en nu' te leven. "Vandaag zet ik mijn beste been voor, ik laat gisteren los. In het heden sta ik open voor het leven en doe mijn uiterste best. Doordat ik afstand doe van het verdriet en de mislukkingen van gisteren zie ik helderder waar deze uit voort komen, en ben ik beter in staat verantwoording te nemen voor mijn gevoelens, gedachten en daden van vandaag. Elke dag is een nieuwe kans om het leven vanzelfsprekend en natuurlijk te beleven. Ook al lukte het gisteren niet, vandaag ga ik rustig verder."


Maak je niet kwaad

Het is niet de bedoeling woede niet te uiten of niet te erkennen. Woede die onderdrukt wordt, raast door lichaam en geest en richt daar schade aan. Woede is niet slecht. Het is te prefereren boven depressie en angst. Het beste is erop toe te leren zien, te erkennen dat het er is, en te ontdekken waar het vandaan komt. Angst is verlammend, remmend en beperkend. Woede heeft meer kracht dan angst, het is kracht die naar blokkade en ongewenste toestanden is gericht en kan omgezet worden in kracht die naar welzijn, heelheid en harmonie is gericht zodra we dat besluit willen nemen. 


Bijna altijd komt woede voort uit een identificatie met de onvolmaakte manifestatie van ons leven, die ons gevoel van tekort, onrechtvaardigheid en frustratie versterken. Daar kunnen we naar leren kijken en dan wel of niet besluiten een andere weg te kiezen. 


Als dit ons in de kleine dingen an het leven beter lukt omdat we ons er steeds meer van bewust worden hoe woede opgewekt wordt en hoe we er mee om kunnen gaan, dan zal deze houding ons in de grote probleme die we in het leven tegenkomen ook steeds meer helpen.

Aangezien bijna alle woede en agressie die in onszelf opgewekt wordt onze geest vertroebelt en onze kijk op het leven minder helder maakt, is het beter om ook bij anderen geen woede op te wekken. Woede voedt woede, vrede voedt vrede. Dit betekent niet dat we voortaan alles wat ons overkomt of wat ons wordt aangedaan moeten toestaan. Ook hoeven we onaangename situaties of handelingen van anderen niet over ons heen te laten komen. Woedde is echter een mechanisme dat geweld en agressie bij ons houdt. Een houding zonder woede houdt ons in het NU, helder en klaar om op de beste manier te handelen en gericht te blijven op welzijn en vrede.


Maak je geen zorgen

Als we onze geest op de juiste manier gebruiken, gaan we het leven optimaal tegemoet. De geest is de onderscheidende en vormende kracht in de schepping. Het juiste gebruik van de geest wekt herkauwen over het verleden en piekeren over e toekomst niet op, zodat we steeds vaker in het NU kunnen leven. Dat betekent dat onze aandacht honderd procent gebruikt kan worden voor het leven dat direct voor ons ligt. Alles wat ons gisteren zo van streek of ongelukkig maakte heeft zijn uitwerking vandaag misschien ook, maar als we steeds meer leren om in het hier en nu volkomen aanwezig te zijn, staan we vandaag meer open voor de oplossing van een probleem of de acceptatie van een feit. Alle kracht die ons ter beschikking staat is in het moment van NU aanwezig. Versnipper uw geest niet door onnodig te blijven hangen in het verleden en de toekomst maar houdt alle aandacht in het hier en NU - het werkoppervlak van het leven.


Wees dankbaar

Dankbaarheid voor het leven drukken we uit door er liefdevol en respektvol mee om te gaan. De meest natuurlijke manier om dankbaarheid te tonen is om gewoon vanzelfsprekend aanwezig te zijn, de juiste zorg en aandacht voor het leven te hebben en te vertrouwen op de natuurlijke stroom van het leven. 


Dankbaarheid is essentieel voor de manifestatie van overvloed in ons leven. Zonder dankbaarheid te tonen voor datgene wat het leven ons al bracht, hoe klein en schijnbaar onbelangrijk ook, blokkeren we het uitkomen van onze wensen en verlangens. Onze innerlijke staat van dankbaarheid geeft de mate van vertrouwen aan die we in het leven hebben, en daarmee ons vermogen om te ontvangen.


Vervul je werk

Wat is dat werk? Het ultieme werk in het leven van de mens is om bewust te worden van wie hij werkelijk is en dit te uiten. Het werk om daarvan bewust te worden ligt altijd precies voor onze neus. Alles wat we ervaren in het leven is de leerschool van bewustwording. Hoe doen we dat werk? Pas als we het leven voor ons , met al het geluk en ongeluk aanvaarden, en hiermee bij wijze van spreken begrijpen in welke klas van onze leerschool we zitten en wat de lessen van die klas zijn, kunnen we doorstromen naar de volgende klas. Ieder mens heeft een ander leven daarom is ieders werk anders. We hebben aandacht nodig om ons werk te verrichten. Dan komen we erachter dat ook afwassen, opruimen, administratie doen of strijken heel spiritueel kan zijn en we komen erachter dat niet alles wat spiritueel genoemd wordt ook echt spiritueel is. Het werk is groots met vele facetten. Het werd niet voor niets het "Grote Werk"genoemd. Maar ook dit Grote Werk kan eenvoudig zijn, door niemand opgemerkt of heel alledaags. Al het werk wat echt is, ongeacht welke vorm het aanneemt, en wat vanuit liefde wordt gedaan, brengt licht voort. Licht dat in wezen van iedereen en van niemand tegelijk is.


Behandel anderen met liefde en respect

We kunnen anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Met andere woorden: "hebt elkander lief". De manier waarop we met anderen omgaan weerspiegelt de manier waarop we met onszelf omgaan. De manier waarop we onszelf behandelen wordt weerspiegeld door de manier waarop de schepping ons behandelt. We kunnen altijd de Essentie in anderen herkennen ook al behandelen zij ons niet fraai. Respect is verbonden met het aardse leven, daarin is het wijs om adequaat te handelen en geen liefde te veinzen waar deze niet is. Liefde en respect kunnen zich op vele manieren tonen maar het wezenlijke van liefde en respect komt voort uit de combinatie van een open hart, wijsheid en het vermogen in elke situatie uiteindelijk harmonie voort te brengen.
In alle delen van de wereld hoort u van spirituele scholen en leraren dat het de mens gegeven is spiritueel tot zichzelf te komen – zichzelf echt te leren kennen en te leren zijn.


Dit kan alleen wanneer we onszelf open stellen voor ons ware Zelf. Dat doen we door alle ballast die we in het loop der leven hebben verzameld zoals gewoontes en houdingen die ons beperken en onszelf pijn doen, los te laten.


In dit proces wordt het ons ook steeds duidelijker dat we verbonden zijn met al het leven, dat we deel zijn van één Natuur en dat we verbonden zijn met onze medemens die ook een deel van deze Natuur is.


De vijf basis leefregels van Usui - Gokai - helpen om tot ons zelf te komen en ballast los te laten.


In dit proces wordt automatisch onze capaciteit om Reiki te ontvangen en te geven steeds groter omdat we in staat zullen zijn dit spirituele licht in ons persoonlijke systeem te kunnen verdragen. Ook het spirituele licht in de mens moet langzaam opgebouwd anders zou het ons als het ware opbranden.


Herinner uzelf dagelijks aan deze leefregels, reciteer ze, mediteer op ze, geef ze uw eigen invulling en – het belangrijkste – leef ze!