Reiki Bor - Kerkpad 3, 7491 GD  Delden (Gem. Hof van Twente)

Reiki  Cursussen  -  Reiki Behandelingen  -   Reiki Verdieping

reiki 2 cursus

Reiki 2de graad “Okuden”


In de tweede graad ontvangen we verschillende nieuwe werktuigen voor het Reikiwerk.


Jumon: mantra’s, krachtwoorden. Net zoals de Bija mantra’s - Sanskriet kernklanken - zijn er in het Japans woorden waar men buitengewone kracht in herkent. Deze kracht kan soms ook aangeduid worden als “kotodama” een woord dat speciaal verwijst naar de innerlijke kracht van woorden, vooral woorden die een verheffende invloed op ons mens-zijn kunnen hebben. In de Reikimethode zijn er verschillende Jumonwoorden, waarvan er drie in de tweede graad gegeven worden.


Shirushi: symbolen die bij de krachtwoorden horen. Bij de drie Jumon woorden horen drie symbolen. In de gehele wereld worden in spirituele ontwikkelingswegen symbolen gebruikt om universele krachten in onszelf wakker te maken en te ontwikkelen. We kunnen deze symbolen praktisch gebruiken zonder ons te verdiepen in de betekenis. Wij gaan er echter vanuit dat de bewustwording van symbolen begint met het geestelijke inzicht in de betekenis van de symbolen.

Daarom gaan we intensief in op de betekenis van de symbolen en woorden die gegeven worden. Uiteraard is het de bedoeling dat de inzichten in de praktijk beleefd gaan worden. Dit heeft tijd nodig. Verdieping komt met ervaring en persoonlijk inzicht.

In de cursus leert men de symbolen op de juiste manier te schrijven en er op de juiste manier mee te werken.


Reiju: inwijding. Alle Reiki graden worden doorgegeven via inwijding. De eerste graad kent vier inwijdingen, de tweede graad kent één inwijding.


Oefeningen en meditaties die verdieping en inzicht brengen in hetgeen mogelijk is met het werken met de tweede graad.


Healing technieken die aansluiten bij de ontwikkeling in de tweede graad.

De uiteindelijke bedoeling van de tweede graad Reiki is niet dat we afhankelijk zijn van symbolen en woorden maar dat we de betekenis van symbool en woord in onszelf terug vinden. Uit de bewustwording van symbool en woord komt transformatie voort zodat ons leven positief kan veranderen.

De tweedegraads symbolen en woorden zijn verwijzingen naar de meest innerlijke kwaliteiten van onze ziel. Ze helpen ons het innerlijk licht krachtiger te laten schijnen en maken hiermee ook de healingen die we geven krachtiger.

Iemand kan volledig tevreden zijn met de eerste Reiki graad “Shoden” en geen moment voelen dat hij/zij niet verder kan in zijn/haar ontwikkeling en verdieping met het Reikiwerk.


Echter, het is velen van ons heel wat waard om geholpen te worden in onze ontwikkeling. De tweede graad doet dat voor ons. Met het ontvangen van symbolen en de daarbij behorende woorden worden we enorm gestimuleerd om verder te komen op ons innerlijk pad.


De tweede graad Reiki behaalt men in twee dagen.


Cursusboek, certificaat, behandeling en verdere begeleiding zijn bij de cursus in begrepen evenals twee maaltijden.


De kosten van de cursus zijn € 175,--